Γνωρίστε μας

Την Pazarliotis Engineering στελεχώνουν μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων με κοινό παρανομαστή τον πολιτικό μηχανικό Γιώργο Παζαρλιώτη, στο πλαίσιο συνεργασιών, καλύπτοντας ένα συνολικό φάσμα του κλάδου των μελετών και των κατασκευών.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Με λίγα λόγια...

Α.π.θ.

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός

Κατασκευαστικός τομέας

Imperial College London

Μεταπτυχιακές Σπουδές

MSc in Structural Steel Design with Business & Management

Pazarliotis Engineering

Καινοτομία – Ιδέες – Λύσεις

Σχεδιασμός & Κατασκευή

Κάποιες από τις εμπειρίες μας...

Βιομηχανία Τροφών για κατοικίδια Ζώα

Διευθύνων Σύμβουλος - Business Development

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

60+ ιδιοκτησίες

Malta Cedid

Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Έπιπλα

Σχεδίαση

Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας Από Βιοαέριο

Προμέλέτη-Κοστολόγηση

Εξ'οικονομώ κατ' οίκον

Μελέτη + Εκτέλεση

Ευρωγνώση Ξένες Γλώσσες

Εξωτερικός Συνεργάτης

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Έκδοση Άδειας

Cafe - Bar

Ανακαίνιση

Ιατρεία

Άδεια Ανακαίνιση

Μεταλλική Γέφυρα

Μέλέτη-Κοστολόγηση

Διαμέρισμα

εσωτερική διακόσμιση

Τοίχος αντιστήριξης

Μελέτη - Κατασκευή

Μεταλλικά κτίρια Συνεργεία-βιομηχανία

Μελέτη-Κατασκευή

Γνωρίστε μας

Την Pazarliotis Engineering στελεχώνουν μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων με κοινό παρανομαστή τον πολιτικό μηχανικό Γιώργο Παζαρλιώτη, στο πλαίσιο συνεργασιών, καλύπτοντας ένα συνολικό φάσμα του κλάδου των μελετών και των κατασκευών.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Με λίγα λόγια...

Α.π.θ.

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός

Κατασκευαστικός τομέας

Imperial College London

Μεταπτυχιακές Σπουδές

MSc in Structural Steel Design with Business & Management

Pazarliotis Engineering

Καινοτομία – Ιδέες – Λύσεις

Σχεδιασμός & Κατασκευή

Κάποιες από τις εμπειρίες μας...

Βιομηχανία Τροφών για κατοικίδια Ζώα

Διευθύνων Σύμβουλος - Business Development

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

60+ ιδιοκτησίες

Malta Cedid

Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Έπιπλα

Σχεδίαση

Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας Από Βιοαέριο

Προμέλέτη-Κοστολόγηση

Εξ'οικονομώ κατ' οίκον

Μελέτη + Εκτέλεση

Ευρωγνώση Ξένες Γλώσσες

Εξωτερικός Συνεργάτης

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Έκδοση Άδειας

Cafe - Bar

Ανακαίνιση

Ιατρεία

Άδεια Ανακαίνιση

Μεταλλική Γέφυρα

Μέλέτη-Κοστολόγηση

Διαμέρισμα

εσωτερική διακόσμιση

Τοίχος αντιστήριξης

Μελέτη - Κατασκευή

Μεταλλικά κτίρια Συνεργεία-βιομηχανία

Μελέτη-Κατασκευή

Γνωρίστε μας

Την Pazarliotis Engineering στελεχώνουν μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων με κοινό παρανομαστή τον πολιτικό μηχανικό Γιώργο Παζαρλιώτη, στο πλαίσιο συνεργασιών, καλύπτοντας ένα συνολικό φάσμα του κλάδου των μελετών και των κατασκευών.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Με λίγα λόγια...

Α.π.θ.

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός

Κατασκευαστικός τομέας

Imperial College London

Μεταπτυχιακές Σπουδές

MSc in Structural Steel Design with Business & Management

Pazarliotis Engineering

Καινοτομία – Ιδέες – Λύσεις

Σχεδιασμός & Κατασκευή

Κάποιες από τις εμπειρίες μας...

Βιομηχανία Τροφών για κατοικίδια Ζώα

Διευθύνων Σύμβουλος - Business Development

Τακτοποίηση
αυθαιρέτων

60+ ιδιοκτησίες

Malta Cedid

Αρχιτεκτονική
Σχεδίαση

Έπιπλα

Σχεδίαση
Κατασκευή

Μονάδα
Παραγωγής
Ενέργειας
Από Βιοαέριο

Προμέλέτη-
Κοστολόγηση

Εξ'οικονομώ
κατ' οίκον

Μελέτη +
Εκτέλεση

Ευρωγνώση
Ξένες Γλώσσες

Εξωτερικός
Συνεργάτης

Καταστήματα
Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος

Έκδοση Άδειας

Cafe - Bar

Ανακαίνιση

Ιατρεία

Άδεια Ανακαίνιση

Μεταλλική
Γέφυρα

Μελέτη-
Κοστολόγηση

Διαμέρισμα

εσωτερική
διακόσμηση

Τοίχος
αντιστήριξης

Μελέτη -
Κατασκευή

Μεταλλικά κτίρια Συνεργεία-βιομηχανία

Μελέτη-Κατασκευή

Για το πλήρες βιογραφικό σημείωμα δες εδώ